Meie 12 lubadust

Tule koos meiega Eestisse, kus inimene toimetab tasakaalus loodusega nii põllul, metsas kui linnaruumis. Eestisse, kus meie kõigi kodud on kaitstud, kus hoitakse ja vajadusel taastatakse loodust ning väärtustatakse omakeelset haridust ning teadust. Siin arvestatakse kõigi ühiskonnaliikmete vajadustega. Rohelise energia toodame ise keskkonnahoidlikult. Toimiv kohalik majanduselu ja ettevõtlikkus on hinnatud ning võimaldavad elu maal. Nii hoiame oma loodust ja kultuure – nii juuri kui ka latvu.

 

 1. Peatame lageraied Eesti metsades ja vähendame iga-aastast raiemahtu 5 miljoni tihumeetrini aastas. Toetame püsimetsandust ja linnurahu.
 2. Täielik üleminek taastuvale ja hajutatud energiatootmisele tagab soodsama, puhtama ja katkematu varustatuse elektri ja soojaga.
 3. Anname kõigile kodanikele ravikindlustuse sõltumata nende tööhõivest ja sotsiaalmajanduslikust olukorrast. 
 4. Toetame üleminekut 32-tunnisele (nelja tööpäevaga) töönädalale. 
 5. Vabastame ettevõtete kulutused töötajate tervisele erisoodustusmaksust. 
 6. Rakendame teaduspõhise kliimaseaduse ja loome kliimaministri koha.
 7. Kaitseme maapiirkondade kultuurimaju, koole ja raamatukogusid sulgemise eest ja taastame varem suletuid.
 8. Vähendame tervisliku mahetoidu käibemaksu 5%-ni. Alandame sotsiaalselt vastutustundlike ettevõtete sotsiaalmaksu.  Sellega muudame mahetoitu soodsaks ja sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluse tulusamaks.
 9. Tagame toiduturvalisuse igaühe toidutootmise, kooli- ja kogukonnaaedade ning keskkonnahariduse abil.
 10. Kaasajastame loomakaitseseaduse ning loome järelvalve, et kaitsta loomi väärkohtlemise eest.  
 11. Aitame puuetega ja lisavajadustega inimesed võrdsetena avalikku ellu. 
 12. Soodustame paikkondlike keelte, murrete ja kultuuride õpetamist (näiteks Setu ja Võru).

Rohelised pürgivad aastal 2023 Riigikokku, et muuta Eesti mahedaks ja nutikaks teadusriigiks, kus au sees on keskkonnahoid, haridus ja kultuur ning inimesed ei pea kartma vaesust ega tõrjutust.

Täispikk programm: rohelised.ee/programm