5.2. PÕLIDSÕQ RAHVAQ

1. Eestin eläväq põlidsõq rahvaq ja hõimoq (näütüses setoq) ommaq üts osa
laembast Eesti perändüskultuurist. Põlitsidõ rahvidõ keelil ja kultuurõl üleilmastuvan
ja digitalisiirüvän maailman om vaia riigi suurõmbat kaidsõt, huult, alalõhoitmist ja
edendämist.

2. Kirivüs ja mitmõkihilisüs kultuurin om suur rikkus, miä taht hoitmist ja edendämist.
Põlidsõq rahvaq ommaq kokko säädünüq uma maa luudusõga. Põlidsõq rahvaq
hoitvaq päält 80 protsõnti kõgõ ilma elorikkusõst.

3. Tunnistamiq põlitsit rahvit Eestin, kiä esiq hinnäst põlitsis rahvis pidäväq ja kel om
usotav iistsaismiskogo (näütüses Seto Kongress).

4. Olõmiq põlitsilõ keelile ja keelemurdilõ riigi suurõmba toe andmisõ ja avaligun
ruumin inämbä pruukmist puult.

5. Tunnistamiq võro ja seto kiilt Eestin ku umaette põlitsit kiili ni lõpõtamiq näidega
ku murdõkiiliga vai piirkundliidsi eräkujjõga ümbrekäümise.

6. Saamiq arvo, et üleilmastuvan maailman ommaq palľoq (põlidsõq) kultuuriq
tarbõlusütiskunna puult ohostõduq – et parandaq näide võimaluisi, om vaia edendäq
üleilmalist ütistüüd näide vaihõl.