Erakond Eestimaa Rohelised pressiteade 27.04.2024

Selleks, et peatada võimu koondumise eskaleerumist ja ainult majanduslikult priviligeeritutele ülesse ehitatud õigust kandideerimiseks, taotleme Vabariigi valimiskomisjonilt kõigi meie kandidaatide registreerimist ja õiglast valimisvõitluse võimalust. Palume tühistada põhjendamatu, ebamõistlikult kõrge kautsjoni nõue.

Eestimaa Rohelised esitasid täna Vabariigi Valimiskomisjonile taotluse registreerida kõik enda poolt esitatud täisnimekirja jagu kandidaate Euroopa Parlamendi valimisteks ja tühistada nõue 5-kordse miinimumpalga suuruse kautsjonist kandidaadi kohta kuna tegemist on põhiseadusvastase sättega.

Leiame, et Euroopa Parlamendi valimise seaduses sätestatud kautsjoni tingimus pole kooskõlas Euroopa inimõiguste põhimõtete, Veneetsia komisjoni seisukohtade ega üldtunnustatud euroopalike väärtustega.

Rohelised astuvad välja Eesti inimeste õiguste kaitseks olla oma maailmavaatega esindatud Euroopa Parlamendi valimistel.