Euroopa Parlamendi valimised 2024

Alina Lerner-Vilu - 172

Minu nimi on Alina Lerner-Vilu, olen Erakond Eestimaa Rohelised asejuht. Ma töötan Keskkonnaagentuuris, olen ilmaprognoosmudelite spetsialist. Oman bakalaureuse kraadi maateaduste ja magistrikraadi rakendusfüüsika erialadel. Hetkel olen loodusteaduste tööstusdoktorant TalTechis.

Haridus on võimas instrument, mis annab inimesele sotsiaalset mobiilsust, ning seda peab olema võimalus saada vaatamata isiku majanduslikule taustale!

Minu jaoks on olulised teemad sotsiaalne õiglus, haridus ja teadus. Sotsiaalse õigluse saavutamine on oluline selleks, et soodustada ühiskonda, kus kõigil on võimalus õitseda ja täita oma potentsiaali. Diskrimineerimisvastased seadused, võrdse palga seadusandlus, poliitikad eluaseme ja tööhõive ebavõrdsuste lahendamiseks ning meetmed haavatavate populatsioonide kaitseks – seda kõike võib ja peab tegema vaatamata riigipiiridele, seda peab tooma Euroopa Parlamendi tasemele.

Meil kõigil peab olema võrdne ligipääs ressurssidele, tervishoiule, haridusele ning puhtale keskkonnale.