Rohelised ja Hoiame Loodust koostöölepingut digiallkirjastamas.
Foto autor Marek Mühlberg, Fotol vasakult: Mihkel Kangur, Evelyn Sepp, Mati Sepp, Madis Messias.

Rohelised ja  Hoiame Loodust MTÜ ühendavad jõu

Eestimaa Roheliste erakonna

Pressiteade

Roheliste volikogu kiitis heaks koostöö kokkuleppe, mille alusel ühendavad oma jõu rohelised ja MTÜ Hoiame Loodust eestvedajad – Mati Sepp ja Madis Messimas.

“Poliitika kujundab meie igapäevast elurütmi enamasti märkamatult. Looduskeskkonnas avaldub aga poliitiline kultuur lageraielankide tõusvas trendis, mis näitab valusalt, et poliitmaastikul on seni puudust olnud loodusteadlike inimeste panusest. Koostöös erakond Rohelistega soovib MTÜ Hoiame Loodust seda puudust korrigeerida ja olla mõjusaks eeskujuks. Koostööd tehes suudame kaitsta nii Eesti riiki, kui hoida Eestimaa loodust ja tõsta ühiskonna heaolu,” rõhutab Mati Sepp.

“Soovime koostöös erinevate keskkonnaorganisatsioonidega näidata suunda kõigile, kes väärtustavad ausat ja hoolivat Eestit, kus juhtimisotsused ja visioonid arvestavad tõsiasjaga, et  elame riigina eluskeskkonna arvelt ja üle oma võimete. Eesmärk on peatada ümbritseva looduse suhtes hoolimatus, mis on jätnud keskkonna-vaesuse lõksu juba tänaseks sadu tuhandeid Eesti inimesi. Seniselt “majandamise” jätkamine muutub ühiskonnale suurimaks kuluartikliks, tuues kaasa tervise-, sotsiaalsete- ja looduskahjude süvenemise  üha kiirenevas tempos,” selgitab Evelyn Sepp. 

Meil on südamest hea meel, et esimese sellise kokkuleppe sõlmisime me just Mati ja Madise eestvõttel. “Looduskaitse on esmane, mis kaitseb inimest ja talle igakülgset vajalikku elus püsimiseks.”

Avalikkus on saanud juba pikka aega jälgida, et ei  möödu nädalatki, mil Eesti Vabariigi mõni selleks volitatud ametiasutus ei põruks usaldustestis ega jää avalikkusele vahele süsteemselt korruptiivse lohakusega. Mati Sepa ja Madis Messiasel on selles oma hindamatu roll, milles loodame üksteist toetada. Seega ainest koostööks jätkub.

Laiaulatuslik koostöö näeb kõige laiemas plaanis inimeste kaasamist, harimist ja võimestamist – teabe jagamist, et anda oskusi-teadmisi oma kogukonnale olulise looduskeskkonna kaitsel. Teha koostööd õigusloomes ja teavitustegevustes, algatada erinevaid ühisprojekte, millega mõjutada keskkonnaalast järelvalvet ning kliimapoliitikate rakendamist  teaduspõhiselt ja usaldusväärselt. Soovime teha tihedat koostööd nii kliimaministeeriumi kui ka sealsete nõuandjatega, nii RMK kui ka suurte riigiettevõtetega, kelle mõju Eesti inimeste ühisvarale ja elukeskkonnale on ülisuur.

Lisainfo:

Mihkel Kangur – +372 5299075

Mati Sepp – +372 53936991

Evelyn Sepp – +372 5106205

evelyn.sepp@rohelised.ee