Erakond Eestimaa Roheliste juhatus kuulutab välja üldkogu 29. aprillil 2023. Täpne koht selgub peagi.

Roheliste juhatus on otsustanud tagasi astuda. Soovime pakkuda võimalust erakonda juhtida ka uutele tulijatele. Praegune juhatus täidab üldkoguni oma rolli. Üldkogul valitakse juhid, juhatus, volikogu ja muud valitavad kogud.

“Tahame anda võimalusi uutele võimekatele ja aktiivsetele liikmetele, keda on viimase kuuga, just peale valimisi, kümneid meie erakonnaga liitunud. Teiselt poolt, osad praeguse juhatuse liikmed tunnevad end väsinuna. Vajame vähemalt osalist vahetust!” kommenteeris erakonna kaasjuht Marko Kaasik. “Mina isiklikult kavatsen uuesti erakonna juhiks kandideerida.”

Ootame kõigi juhatuse kandidaatide motivatsioonikirju aadressile info@rohelised.ee kuupäevaks 22.04.2023

Motivatsioonikirjas võiks käsitleda järgmisi teemasid: Millised on mu tugevused ja kuidas ma saan aidata erakonnal tugevamaks saada? Kuidas soovin panustada ja milliseid toimkondi vedada? Millisel teemal soovin kõneisikuna tuntust koguda?

Volikokku kandideerijatelt ootame kirjalikku sooviavaldust ja enese tutvustust. 

Juhikandidaatide motivatsioonikirju ootame avaldamiskõlbulike artiklite vormis, mis lähevad üles kodulehele.

Üldkogul toimub juhikandidaatide debatt teemal “Milline peaks olema Eesti roheüleminek lähemal kümnel aastal ja milline peaks olema Roheliste roll selles protsessis”.

Head motivatsioonikirjade kirjutamist!

Erakond Eestimaa Rohelised juhatus