Roheliste kaasjuht Evelyn Sepp pealinna olukorrast 1. septembri eel:

“On täiesti lubamatu ja arusaamatu, kuidas on Tallinna Haridusamet ja linnavalitsus maha maganud selle, et 1.septembril algab Eesti koolilastel uus kooliaasta. Nende amet eeldab mööndusteta tegutsemist selle nimel, et lapse õigus haridusele oleks tagatud iga päev, alates 1.septembrist kuni lõpuni välja!

Enam kui 250 pealinna peret ei tea veel, kus algab või jätkub nende laste koolitee. Laste koolirõõmu ja turvalise lapsepõlve üheks eelduseks on see, et temaga on arvestatud, ta pole tõrjutud, tal on võrdne ligipääs kõigele sellele, mis on talle eakohaselt vajalik ja haridussüsteemi asi on see mööndusteta tagada nagu ka õigeaegne ja kohane koostöö vanematega!

Ametnike õigustus olukorrale, tegevusetus, sadade laste kõrvalejäetus nende peamisest õigusest – õigusest haridusele, lisaks fakt, et pealinna koolides on puudu sadu õpetajaid, näitab ei midagi muud kui seda, et valdkonna juhid ei võta oma tööd tõsiselt, ei mõista selle olemuslikku prioriteetsust.

Hariduselu eest vastutajatel on oma töö tegemiseks olemas palju tööriistu – palga ja töötingimuste kohandamine vastavalt nõudlusele, sealhulgas. Suurel omavalitsusel on siin soovi korral palju eeliseid, mida kasutada.

Seega on olemuselt väär käänata “kooli otsimine” vanemate kohustuseks olukorras, kus lonkav haldussuutmatus ei ole juhus, vaid süsteemne.

Aastatepikkuste õigustuste asemel sooviks näha vastutusrikastes ametites ainult neid inimesi, kes oma tööga elementaarselt hakkama saavad. Haridusala abilinnapea ilmselgelt ei saa.

Pöördun linnapea Mihhail Kõlvarti poole, tehke Tallinna hariduselu korda, või andke tööots teistele võimekamatele üle!”