Head kandidaadid, toetajad ja valijad!

Olen südamepõhjani tänulik toetuse ja usalduse eest, mille olete meie erakonna visioonile seekordsetel valimistel andnud kandideerides, annetades, toetades.

Johanna Maria Tõugu
Johanna Maria Tõugu

Erakonnana, mis on pühendunud jätkusuutlikkuse, keskkonnakaitse ja sotsiaalse õigluse edendamisele, tunnistame, et meie maailma ees seisvad väljakutsed on tohutud ja kiireloomulised. Meie visioon on selge – me tahame luua maailma, mille toiteallikaks on puhas taastuvenergia; maailm, kus meie loodusvarasid kaitstakse ja säilitatakse tulevaste põlvkondade jaoks; ja maailm, kus igal inimesel on juurdepääs põhivajadustele, nagu puhas vesi, värske õhk ja tervislik toit.

Samuti töötame selle nimel, et tegeleda sotsiaalse ebaõiglusega, mida on põlistanud süsteem, mis väärtustab kasumit rohkem kui inimesi. Püüame tagada, et kõigil oleks juurdepääs taskukohasele tervishoiule, kvaliteetsele haridusele ja inimväärsetele töövõimalustele. Me võitleme diskrimineerimise vastu ja töötame mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasatuse edendamise nimel.

Meie kampaania aluseks oli usk, et saame luua parema maailma, kus meie keskkond on kaitstud, meie majandus on õiglane ja ühiskond solidaarne. Teame, et seda visiooni ei jaga kõik, kuid me ei lase tagasilöökidel end vajalike muudatuste nimel tegutsemast heidutada. Jätkame poliitikate toetamist, mis seavad esikohale meie planeedi ja meie kogukondade tervise.

Toetame jätkuvalt investeeringuid taastuvenergiasse, säästvasse põllumajandusse ja nutikasse transporti.

Jätkame võitlust marginaliseeritud kogukondade õiguste eest, keda keskkonnaseisundi halvenemine ebaproportsionaalselt palju mõjutab.

Mõistame, et muutused ei ole kerged ja et edasiminek võtab aega. Kuid me ei kaota lootust, sest teame, et kaalul on meie planeedi ja meie laste tulevik. Me jätkame edasiliikumist, tõstame oma häält ja töötame rohelisema ja õiglasema maailma suunas.

Tahan tänada kõiki, kes meid selle kampaania ajal toetasid, alates meie pühendunud vabatahtlikest kuni valijateni, kes jagasid meie nägemust. Teie kirg ja pühendumus viivad meid edasi.