Eesti Valitsuse kujundatav pilt tuumaenergia turvalisusest on murettekitav. 2023. aasta lõpus avaldatud “Tuumaenergia töörühma lõpparuanne” eksitab avalikkust teadlikult, jätab kõrvale olulisi aspekte ning pisendab riske. 

Sellise aruande põhjal ei ole võimalik langetada kompleksseid, väga pikaajalise mõjuga otsuseid. Nii luuakse olukord, kus teadmistepõhiselt ei ole võimalik kaaluda Eestile valikut, mis jääb meid tuumajäätmetena mõjutama kümneks tuhandeks aastaks. 

Maailmas puudub mõistetavalt teadmine, kus ühegi tuumajaama puhul oleks tema elukaar koos jäätmete haldamisega lõpuni jõudnud. Teame, et tuumajaamade tegelik energiatootmise aeg on keskmiselt alla 30 aasta. Seejuures puudub täielikult analüüs, mida ja kuidas Eestis tuumajäätmetega peale hakata. Tuumajäätmete küsimust pole siiani suutnud lahendada ka “vanad” tuumariigid.

Tuumaenergia ei ole juhitav, puhas ega odav energia. Väike jaam ei tähenda sugugi odavust või väiksemat ohtu. Vastupidi – lõpparuandes esitletav klantspilt väljapakutavast jaamast on selge kulu riigieelarvele, koormus maksumaksjale, nõudes maailma kogemusele toetudes pikaaegseid dotatsioone ja täiendavaid kulusid. 

Eesti-suuruses väikeriigis pidurdab isegi tuumajaama rajamise kaalumine ausat ja läbipaistvat konkurentsi energiatootmises. See vähendab oluliselt Eesti võimekust investeerida tegelikku energiajulgeolekusse, et tagada küllaldane ja taskukohane elekter.

Lisaks sõjalisele, majanduslikule ja poliitilisele tuumašantaaži ohule hakkab kannatama võimekus elektrit toota või ka müüa igas Eesti otsas. Ka vajalik julgeolekuvaru tuleb tänaseks muutunud oludes  toota hajutatult, vältides tsentraliseeritud suurtootjate koondumist Eesti idapiiri lähistele. 

Tuumaeksperimendi asemel vajab Eesti taastuvenergial ja kohalikel kütustel töötavate hajutatud elektrijaamade võrgustikku, mille tehnoloogiad on mitmekesised, majanduslik huvi ja kasu kogukondlik. Erinevalt väikestest moodultuumajaamadest on sellised tehnoloogiad täna juba laialdaselt kasutuses.

Peame tuumajaama rajamise  õigustamise asemel vaatama laiemat pilti energiajulgeolekust!

On oluline mõista, et pakutav “tuumajaam” ei lahenda Eesti jaoks mitte ühtegi probleemi, küll aga tekitab neid sadade miljonite või isegi miljardite maksumuses juurde, venitades ka teadaolevate keskkonnariskide maandamise tuhandetele aastatele. 

Eestimaa Roheliste volikogu rõhutab, et plaanitav tuumaafäär tuleb peatada! Me ei saa täna lubada kiiva kiskuvat kaasamist, pooltõdesid, tervikliku vaate puudumist ning raiskavat ressursikasutust. Eestil ei ole selle äriplaaniga jätkamiseks mingit objektiivset vajadust. 

Meie geopoliitiline paiknemine agressiivse idanaabri pideva sõjalise ründeohu piirkonnas peaks ühemõtteliselt välistama projektiga jätkamise ka julgeoleku kaalutlustel. Aeg on koondada kogu riigi energiamajandust puudutav haldussuutlikkus ja investeeringud tegeliku, mitte näilise energiajulgeoleku tagamisse!

Erakond Eestimaa Rohelised

Vastu võetud volikogu poolt 14. jaanuaril 2024

Täiendav info:

Rasmus Lahtvee, EER asejuht

Tel: +372 529 7798

Olev Tinn, EER volikogu juht

Tel: +372 501 1053