Homne Euroopa on sinu kätes!

Kahjuks ei piisa muutusteks vaid sõnadest, vaja on ka tegusid. Pane õlg alla ja aita puhastel lahendustel jõuda võimalikult paljude Euroopa elanikeni. Vaid nii on võimalus Eesti rohelistel ideedel Euroopa Parlamenti jõuda ning tõelisuseks muutuda. Aita kodumaal saada Euroopale eeskujuks!

Euroopa eest, kes täidab oma lubaduse. Euroopa eest, kes demonstreerib sammu tulevikku - kus inimesed ja planeet on kasumist olulisemad. Kus naised ei ole kunagi meeste järel teisel kohal. Kus kellegi õigusi ei piirata ja iga häält austatakse. Me võitleme selle nimel.

Kutsume kõiki Euroopa kodanikke kasutama oma hääleõigust. Harva on Euroopa valimised olnud nii olulised, kui järgmised olema saavad. Kas Euroopa liigub edasi või langeb, see sõltub kodanike valikust, teie valikust. Siin on üheksa rohelist lubadust Euroopa muutmisel:

Tegutsegem. Üheskoos.

Evelin Ilves, kandidaat nr 110

Väikeettevõtja, kohaliku puhta toidu, keskkonna ja tervise eestkõneleja

"Kellegi isiklik varaline ambitsioon ei tohi realiseeruda meie rahva tervise või elukeskkonna kvaliteedi arvelt."

Meie lubame

  • …kaitsta meie kodanike tervist, võideldes õhu- ja veereostuse vastu ning plastikjäätmete vähendamise eest.
  • …toota head kohalikku, geneetiliselt muundamata ja pestitsiidivaba toitu, põllumajandus ilma julma loomapidamiseta.
  • …võidelda õiglase maksustamise eest kohe!

Peep Mardiste, kandidaat nr 111

Keskkonnakaitsja ja rahvusvahelise koostöö ekspert

"Väikese riigi suur võimalus on olla eeskuju."

Meie lubame

  • …investeerida ausasse rohelisse majandusse, teadusuuringutesse ja innovatsiooni.
  • …toetada õigusriiki ja põhiõigusi, suurendada läbipäistvust ja võidelda korruptsiooni vastu.
  • …võidelda kliimamuutustega söe kasutamise järk-järgulise kaotamise, energiatõhususe edendamine ja 100% taastuvale energiaallikatele ülemineku abil.

Züleyxa Izmailova, kandidaat nr 112

Keskkonnaaktivist, Roheliste esinaine

"Tõeline loodushoid algab hoolivusest, inimene kaitseb kõike, millest ta hoolib."

Meie lubame

  • …tagada vaba juurdepääs kvaliteetsele haridusele, õiglaselt tasustatud praktika ja head töökohad noortele.
  • …tagada liikmesriikides korralik minimaalne sissetulek.
  • …võidelda feministliku Euroopa eest, soolise vägivalla vastu ja kõigi võrdsete õiguste eest!

Head valijad,

eelseisvad valimised on Euroopa tuleviku jaoks määrava tähtsusega. Tahame seljatada status quo ja keerata uue lehekülje meie ühise Euroopa projektis. Meid ümbritsev maailm ei seisa paigal ja meie Euroopas ei saa aega raisata. Olgem Euroopat muutev jõud! Ühendame radikaalse analüüsi visionäärsete eesmärkidega ja pragmaatilise lähenemisega.

Vali puhtam Euroopa. Vali Eestimaa Rohelised.

Toeta plaani >

Rohelised vajavad sinu tuge

Selleks, et ehitada üles oma kodanikele mõeldud Euroopa, tuleb tugevdada demokraatiat. ELi institutsiooniline raamistik peab arenema edasi täielikuks mitmetasandiliseks demokraatiaks, kus kõik avalikud otsused võetakse valitud ja poliitiliselt vastutavate esindajate poolt vastu läbipaistvalt. See raamistik peab võimaldama kodanikel aktiivselt panustada, et luua ümberkujundav jõud Euroopa paremaks muutmiseks.

Ehitame koos parema Euroopa!