Tahad aidata Eesti tulevikku paremaks muuta?

Tegutseme vabatahtlikkuse alusel igapäevaselt selle nimel, et Eesti oleks parem koht elamiseks nii täna kui tulevikus. Selle saavutamiseks peame vabastama ellujäämiseks vajalikud valdkonnad nagu kliima, majandus ja tehnoloogia omavahelisest väärtuskonfliktist, mis tähendaks läbi taastuvenergia toetamise fossiilenergeetikast väljumist, teaduse ja tööstuse parema koostöö võimaldamist ning seeläbi loodusressursside säästlikumat kasutamist.

Rohelistel täitus 14 aastat keskkonna ja inimeste õiguste kaitsel

Sünnipäeva puhul on meilgi oma soovide nimekiri:
Ennetada lähenevat keskkonna- ja kliimakriisi
Saada kohalikesse omavalitsustesse ja riigikokku rekordarv rohelisi poliitikuid

Kriiside lahendamise ülesande võtame enda peale, aga sina saad meid aidata teise soovi täitmisega!


Oleme väiksed, kuid mõtleme suurelt - meie eesmärk on koguda 14 000 eurot!

Meie organisatsioon põhineb 100% vabatahtlikkusel ning erinevalt praegu parlamenti kuuluvatest erakondadest, pole meie tegevus riigieelarvest toetatud. Kogutud annetusi kasutame oma nähtavuse suurendamiseks ja rohkemate valijateni jõudmiseks.

Täname kõiki oma toetajaid! Tänu teile saame tegutseda sõltumatu ja unikaalse Eesti erakonnana.