Homne Eesti on sinu kätes!

Kahjuks ei piisa muutusteks vaid sõnadest, vaja on ka tegusid. Pane õlg alla ja aita puhastel lahendustel jõuda võimalikult paljude Euroopa elanikeni. Vaid nii on võimalus Eesti rohelistel ideedel edasi jõuda ning tõelisuseks muutuda. Aita kodumaal saada esimeseks puhtaks riigiks!

Eestimaa Rohelised seisavad uhkusega inimkonna jätkusuutliku arengu eest planeedil Maa – arengumudeli eest, mis austab inimõigusi ja on rajatud keskkondliku vastutuse, vabaduse, õigluse, mitmekesisuse ja vägivallatuse väärtustele.
Roheliste poliitilised liikumised tekkisid Euroopas ajal, mil kontinenti lõhestas külm sõda ja keset seitsmekümnendate energiakriise. Toona sai selgeks, et majandusarengu mudel ei ole jätkusuutlik ja seab planeedi ja selle elanikud tõsisesse keskkondlikku, sotsiaalsesse ja majanduslikku ohtu. Olemasolevad poliitilised parteid ei ole olnud suutelised selle väljakutsega tegelema. Rohelised on uus võimalus!

Tegutsegem. Üheskoos.

Rohelised vajavad sinu tuge

19. sajandi lõpul oli esimeste naturalistide eesmärgiks säilitada looduskauneid paiku, et inimesed saaks edaspidigi nende esteetilist ilu nautida. Tänaseks on olukord nii hull, et keskkonnakaitseliste piirangute eesmärgiks on sisuliselt tagada mitte kauneid loodusvaateid, vaid inimkonna püsimajäämist.
ÜRO kliimateadlaste paneel IPCC viitas möödunud aasta raportis globaalsele majanduskahjule, mille põhjustaks kliimamuutuste süvenemine. Planeedi keskmise õhutemperatuuri tõusu puhul 1,5 kraadi võrra aastaks 2100 oleks majanduskahju 54 triljonit dollarit. Kui kliimamuutustega mitte võidelda, oleks 3,7°C temperatuuritõusu korral kahju juba 551 triljonit dollarit (võrdluseks – täna on maailmas rikkust kokku ca 500 triljonit). Keskkonnakaitse on pingutus ja lisakulu, mis tasub ära.
Meie täna kulutatavad miljardid aitavad ära hoida meie lastelaste triljonitesse ulatuvat kahju. Nende triljonite teenimine algab väikestest asjadest, nagu jäätmete sorteerimine, ühekordsete plastnõude keelamine, põlevkivielektrist loobumine ja Rohelistele annetamine!