Loomad on ka inimesed!

 

Loom on elusolend, kellele kehtivad inimesega sarnased õigused. Rahvuse moraalset arengut saab hinnata selle järgi, kuidas nad kohtlevad loomi (Mahatma Gandhi). Kõik loomad on iseenesest väärtuslikud sellepärast, et nad on elus. Eestimaa Rohelised soovivad keelustada koerte ketis pidamise, muuta loomade kasvatamine puurivabaks, keelustada meelelahutusliku jahipidamise ja jahiturismi.

Loome riikliku metsloomade rehabilitatsioonikeskuse ning tõstame riiklike asutuste kompetentsi metsloomade abistamiseks. Peame tagama keerulisse olukorda sattunud metsloomade heaolu.

Loomad ja linnud puurivabaks! Alustame üleminekut vabakasvatusele. Tapamajadele paigaldame kaamerad - loomi ei tohi ebahumaanselt tappa! Kehtestame loomade julma kohtlemise eest rangemad karistused.

Asutame loomakaitse organisatsioonidele fondi kohtus käimiseks. Võimaldame varjupaikadel loomapidamisõigust pikendada kuni looma elu lõpuni. Loom on elusolend, kellele kehtivad inimesega sarnased õigused.

Lõpetame loomade šokeerimise!

Leiame parimad võimalused ilutulestiku piiramiseks, et vähendada linnas elavate lindude, mets- ja lemmikloomade häirimist. Tõstame inimeste teadlikkust alternatiividest (lasershow, hääletu ilutulestik). Asendame riiklikud ilutulestikud valgusetendustega.

Keelustame koerte ketis pidamise ja lõpetame loomade kasutamise meelelahutuses. Keelustame hobukaarikute kasutamise üritustel (laadad jne).

Keelustame jahiturismi. Ei infrapuna- ja termosihikutele. Ei vibujahile ja hääletule jahile summutitega. Igasugune meelelahutuseks loomade tapmine tuleb keelustada.

Ka sina saad anda enda panuse!

Loomade kaitsmisest 
saab loodusõpetuse osa! 

Et rikkumisi kiiremini tuvastada, kehtestame veterinaarkliinikutele looma väärkohtlemisest teatamise kohustuse.

Korduva või väga julma väärkohtlemise tuvastamisel tuleb vastutavad isikud võtta kriminaalvastutusele.

Jahinimekirjad on tänaseks aegunud! Looduskaitsealused liigid jahinimekirjast välja. Ebasoodsas olukorras liigid looduskaitse alla.

 

Tutvu ka teiste meie teemadega:

Energeetika

Sotsiaalkaitse

Mets

Toidujulgeolek