Energia iseseisvus igale Eesti inimesele ja ettevõttele.

Täielik üleminek taastuvale ja hajutatud energiale võimaldab soodsamat ja puhtamat, sõltumatut energiat. Taastuvenergia on ainulaadne, sest selle kütuse hind on täpselt null. Päikese ja tuule olemasolu ei sõltu ühestki naaberriigist ega parteist. Energiatõhususe suurendamiseks tuleb taastada spetsialistide koolitamine ja kaasamine, et tagada võrkude varustus- ja töökindlus. Tihti unustatakse, kuid väga oluline on inimeste teadlikuse tõstmine, ning taastuvenergia ja soojustamise toetuste kättesaadavuse lihtsustamine.

Katame päikesepaneelidega kõik riigi ja kohalike omavalitsuste katused, et katta kogu suvine tarbimine. Talvise tarbimise katmiseks rajame meretuuleparke. 98%-99% kõikidest kuluosadest saab taaskasutada.

Spetsialistide kaasamine ja nende seisukohtadega arvestamine oluliste strateegiliste plaanide koostamisel. Toetame kõige kaasaaegsemaid lahendusi ja toetame seeläbi teaduse arengut.

Pensionäridel ja vähekindlustatud inimestel on võimalik taotleda taastuvenergiatoetust. Vanade korterelamute renoveerimine, läbi soojustamise ja kütteseadmete kaasajastamise vähendavad küttekulude suurust ligi kaks korda.

Toetame energiatõhusust ja omatootmist

Et võimaldada hajutatud, iseseisev ja sõltumatu energia kõigile, toetame kodanike energiatõhusust ja omatootmist kuni 50 protsendi ulatuses tehtud kuludest.

Kiirendame taastuvenergia tootmise loamenetlust ja paneme vörguettevõtjale kohustuse välja ehitada ja tagada taastuvenergia tootmisseadme liitumine.

Teeme võrgud korda! Praegune võrk on mittevõimekas, madal ja keskpingeliinid on võssakasvanud. Toetame lokaalseid lahendusi, mis kõigele lisaks suurendavad julgeolekut.

Müüdimurdja

VÄIDE 1: Eestis pole piisavalt päikest ega tuult. - Ei vasta tõele! Eesti on piisavalt päikese ja tuulerikas koht, et katta kogu tarbimise vajadus koguni 1,5 kordselt ja seda lausa 10-11 kuud aastas. Seega paremal ajal saame energiat müüa Eestist välja või salvestada, kehvemal ajal kasutame varusid või ostame sisse.

VÄIDE 2: Päikesepaneeli eluiga on nii lühike, et see ei tasu ennast ära. - Ei vasta tõele. Päikesepaneeli eluiga on oluliselt pikem kui räägitakse, ca 35-40a ja isegi peale seda on tootlikus endiselt vähemalt 80%. Lisaks, mida enam energiat maailmas tuleb taastuvenergiast, seda odavamaks muutub ka seadmete tootmine.

VÄIDE 3: Paneelide ja tuuleparkidega kaasneb palju taaskasutamatuid osasid, mis reostavad planeeti. - Ei vasta tõele! Moodsaid paneele ja tuulikute labasid saab 98-99% taaskasutada. Peamine põhjus, miks seda seni ei tehta, seisneb maksupoliitikas. Maksupoliitikat saab aga muuta.

VÄIDE 4: Taastuvenergia kasutamine tekitab ebastabiilsuse ja inimesed jäävad pimedusse. - Ei vasta tõele! Tänapäeval on välja töötatud erinevaid energia salvestamise võimalusi - vesinik, liiv, hüdrosalvestusjaamad ja palju muud. Energia kättesaadavuse osas ei teki mitte mingisugust ebastabiilsust.

Ka sina saad anda enda panuse!

Metsavaru on oluline energiatagavara!

Metsavarud on julgeoleku küsimus. Lisaks on oluline, et kõikidele Eesti inimestele oleks küttepuu taskukohase hinnaga!

Tark on rasketel aegadel nagu sõda ja energiakriis metsaeksport koheselt lõpetada ja lähtuda oma inimeste ja looduse huvidest.

Metsavarude andmed tuleb avalikustada ja korda teha. Praegused andmed ei vasta tegelikkusele ja on eksitavad.

Translate »