Kindlustunne ja väärikas toimetulek kõigile!

Eestimaa Rohelised on teadlikud, et väga suur hulk Eesti inimesi elab suhtelises vaesuses või selle piiril ning paljud hädavajalikud toetused ja teenused on ebapiisavad, ebaõiglased ja raskesti kättesaadavad. Seisame selle eest, et pensionärid saaksid elada väärikas vanaduses ning vähekindlustatud inimesed saaksid tunda end turvaliselt ja hoituna. Lubame töötada selle eest, et kaotada palgavaesus ja vähendada palgalõhet.


VÄÄRIKAS OMASTEHOOLDUSTASU! Tõstame omastehooldustasu miinimumpalgaga võrdseks, et igal inimesel oleks võimalik oma lähedasi ise hooldada ja hooldamist vajav inimene saaks koju jääda.

Kaotame palgavaesuse ja palgalõhe. Pensionäridel ja vähekindlustatud inimestel on võimalik taodelda taastuvenergiatoetust. Toimetuleku parandamiseks, ebavõrdsuse ja vaesuse vähendamiseks toome Eestisse kodanikupalga pilootprogrammi.

Õiglane pensionitõus! Kui pensionitõus, siis tõstame kõigil sama summa mitte sama protsendi võrra. Tõstame rahvapensionit ja vabastame pensionärid hooldekodu tasust. Kehtestame pensioni ja palga puhul eraldi tulumaksuvaba miinimumi, et soodustada töötamist.

Üksikvanema toetus on liiga madal!

Üksikvanema toetust tuleb tõsta! Lapse toimetulek ei tohi sõltuda teise vanema võimest maksta elatist. Eestis on ca 10000 elatisvõlglast ja sellisel juhul peab appi tulema riik. Töövõime kao ja puude korral maksab lapsele elatist riik.

Kui tegemist ei ole püsiva töövõime kaotusega, teeb riik makse võlgniku eest, kuniks ta leiab elatise maksmiseks piisava sissetulekuga töökoha. Anname neile, kes ei suuda elatist maksta, võimaluse tasuda elatisemakse riigile oma aja ja ühiskonnale vajaliku tööga.

Toitjakaotuspension tuleb lahti siduda vanema kohustuslikust töötamise määrast. Samuti on õigusvastane olukord, et vähenenud töövõime toetust ja toitjakaotuspensionit korraga ei saa!

Lugu elust enesest

,,Mind kui sügava puudega inimest on juba kaua aega häirinud lubadus võimaldada vajadusel kõigile koht hooldekodus. Sellest räägitakse kui millestki üllast. Minu jaoks, ja tean, et ka paljude teiste jaoks ei ole siin midagi üllast. Enamus inimestest soovib elada ja surra kodus. Seetõttu tuleks minu arvates hakata meil töötama hoopis selles suunas, et neid nn "vajadusi" hooldekodusse minna praktiliselt ei tekikski.

Elasin aastatel 1996-2015 USA-s ja kasutasin seal umbes 17 aastat teenust, mis võimaldas abivajavatel inimestel kodus elada. Osaliselt maksis selle eest tervisekindlustus. Teenust pakkuvast firmast külastati kliente 3-4 korda päevas. Visiitide pikkus oli 1-2 tundi ja selle aja jooksul abistati kliente praktiliselt kõiges vajalikus, alustades ärkamisest ja lõpetades magamamineku toimingutega.

Päeva viimane visiit võis olla kokkuleppeliselt kas või kell 23 õhtul või isegi hiljem. Puudega inimesed said elada praktiliselt iseseisvalt ja ei pidanud kell 6 õhtul magama, minema. Meil on aga nii, et pärast kella 18 ei saa Sotsiaalkindlustusameti abiga isegi inimest, kes poodi läheks.''

Ka sina saad anda enda panuse!

Õigus otsustada oma elu üle!

Kõikidel inimestel Eestis on õigus elada just sellist elu, nagu nad ise tahavad. Kõigil täisealistel, vaatamata vanusele, peab olema õigus oma elu üle otsustada.

Inimesel, kes ei saa või ei taha oma kodus elada, peab olema võimalus vastavalt oma soovidele valida erinevate eluaseme vormide vahel.

Nendel, kes tahavad oma kodus elada, peab olema vastavalt oma vajadustele ligipääs koduhooldusteenusele, kus töötavad inimesed, kellel on külastusteks piisavalt aega.

 

Tutvu ka teiste meie teemadega:

Loomakaitse

Toidujulgeolek

Mets

Energeetika