Eesti riik ei tohi teha ühtegi sammu selle moraalitu otsuse täitmiseks! Kolmapäevane Riigikogu otsus “lubada Eestil” asuda arendama tuumaenergiat, on ohtlik ja vastutustundetu!

Venemaa lähiregioonis ja ajal, mil kogu Euroopa valmistub sõjaliseks kokkupõrkeks, kus iga maksueuro ja sekund ametnike tööaega peaks kuluma tegeliku riigikaitse võimekuse ja mitmekihilise julgeoleku loomisele, pole võimalik alustada raiskavat, ohtlikku ja vastutustundetut tuumamängu. Illusioonidest kantud häma saatel asuda teenindama väikese grupi erahuve ei ole mitte ainuüksi ebamoraalne ja korruptiivne, vaid ka Eesti julgeolekut tahtlikult kahjustav tegevus!

44 poolthäält Riigikogus andis vaba voli Eesti eksistentsiaalse turvalisuse ohtu seadmiseks, millega tõstetakse punasesse ka kõik energiajulgeolekuga seotud riskid. Selle otsuse ellurakendamisele asumine muudab praktiliselt võimatuks mh energiatootmise hajutamise üle Eesti. See võtab motivatsiooni ja investorite huvi investeerida taastuvenergia võimekusse, lülitades konkurentsist välja ülejäänud tootjad ja võttes kohalikelt head töökohad.

Näiliselt süütu otsus pihustab riigi ressursid, koormab maksumaksjat täiendava halduskoormuse ja kaitseressursside vajadusega, raiskab ametnike tööaega ja maksumaksja raha asjale, mille järele puudub igasugune avalik huvi.

Otsus toob endaga kaasa 10 reaalset probleemi:

Ülikõrge elektrihinna;
Puuduva tehnoloogia ootamise riskid;
Riigikaitselised ohud ja haldamatud lisakulud;
Strateegilise tagasilöögi Eesti energiaturu toimimise ülesehitusele;
Loobumise hajatootmise võimekuse loomisest;
Puuduva kogukonna nõusoleku ja sotsiaalsete pingete lisandumise regioonis;
Täiendavad püsikulud riigieelarvesse;
Puuduva kompetentsi ja sõltumatu regulaatori loomise vajadus;
Keskkonnariskid;

Tuumajäätmete tuhandete aastate pikkune haldamise tsükli ja selle tehnoloogilised riskid ning kulu maksumaksjale.

Eesti energiaturu vajadusi silmas pidades on tegemist projektiga, mis on põhjendamatult kallis maksumaksjale hiljem kinni maksta, ebamoraalsete riskidega julgeolekule, sh energiajulgeolekule, lubamatute mõjudega taastuvenergia turu kujunemisele ning lõpuks ka keskkondlikud ja kogukondlikud aspektid.

Evelyn Sepp
Kaasjuht
Erakond Eestimaa Rohelised

Rasmus Lahtvee
Asejuht
Erakond Eestimaa Rohelised

info@rohelised.ee