Meile lubati ja me ootasime rohelist ja kiiret raudteeühendust Euroopaga, kuid selle asemel pakutakse meile vähemalt 20 miljardi ehk ca 4 korda kallimat ehitust, mille kasutusvalmidus on täiesti ebaselge ja maksumusel puudub siiani sisuliselt lagi nagu ka rahastus.

Oluline on mõista, et nüüdseks pakutav ei ole enam ka a – kiire (1 rööpmepaar 2 asemel), b – ei elavda kohalikku elu (kohalikud peatused jäävad välja ehitamata ja muu infra sellega seonduvalt), c – 1 rööpmepaariga on raske ühendada kasumlikke kaubavedusid värskelt prognoositud “tohutu” reisijateveo kasvuga, mida hinnatakse nüüd juba lausa 150 miljoni reisijani aastas.

Liiatigi – teha seda kõike veel hinna eest, mis võimaldaks võetavat laenu ja tohutult kasvanud ehituskulusid tagasi teenida ilma “maksumaksja” abita on ulme!

Me oleme elanud ülimas pettusemullis ja see peab lõppema nüüd, kus kulud ja kahju on veel hallatavad!

Suur sõda Ukrainas on kummuli lükanud ka põhjenduse, et me vajame just seda ühendust kaitseotstarbeliste vedude korraldamiseks. See argument ei päde enam. Reaalelu praktika on näidanud, et raudteetaristu on esimene rünnakuobjekt, mida on raske kaitsta, sest on tõsiasi, et Eestil puudub vajalik strateegiline sügavus, mis pakuks raudteeinfrale olulist lisaväärtust kaitsevõime tagamisel.

Sellise usalduse, aja ja raha raiskamise asemel peame vastama küsimusele, kuidas leida kiiresti puuduvad rahalised vahendid Eesti kaitsmiseks tegelikult vajamineva laskemoona soetamiseks. Selleks on minimaalne puudu vähemalt 1,6 miljardit eurot.

Meenutame veel, et kogu RB ehituse kallinemise prognoositud maksumuses isegi ei kajastu summad, mis on vajalikud veeremi soetamiseks ning hiljem ka iga-aastaseks hooldamiseks. Veeremi maksumus pole teada, aga hoolduskulud raudteel toovad täiendava lisakulu aastas ca 100 miljonit eurot.

Lisaks, et tänaseni on võõrandamata veel enamus nn uue trassi alla jäävast maast jne.

Mis on lahenduseks?

RB projekti peatamine!

Sellele kuluva tähelepanu ja täiendavate laenumiljardite suunamine tegelikku julgeolekusse ehk riigikaitse võimelünga täitmisesse.

Edasi Via Baltica kiire lõpuni ehitamine + Tallinn-Pärnu ja Tallinn-Tartu suunalise raudtee kiirendatud korras rekonstrueerimine

Lisaks me teame kui suur on olemasoleva teedevõrgustiku remondivõlg ja kui kiiresti see süveneb.

Eestil pole kasu puugiks kasvanud raudtee ehitusest, mis pole kasutatav või viiakse sõjaolukorras rivist välja ühe õhurünnakuga. Ülejäänud teed ja transpordiühendused on sisuliselt aga läbimatud, sest nendesse pole olnud raha investeerida ja neid korras hoida.

Hämmastav, millise järjekindlusega on võimalik Eestis “poliitilise” tahte olemasolul igasuguse vastutuseta jätkata maksumaksja petmist ja meie ühise maksuraha matmist rumalustesse.

Loetelu on pikk ja piinarikas – Saaremaa Süvasadam, Ida-Viru õlitehas, Estonian Air, Operail jne afäärid.

Me peame mõistma, et praeguse projektiga jätkamine kahjustab meie majanduslikku võimekust, halvendab elatustaset ja üldist võimet neid laene edaspidi teenindada.

Evelyn Sepp
Erakond Eestimaa Rohelised kaasjuht