Europarlamendi valimistel kandideeriva Rasmus Lahtvee (Eestimaa Rohelised) sõnul on inimeste vaimne ja füüsiline tervis seotud väga tugevalt keskkonnaga. Ta leiab, et elurikas keskkond aitab näiteks turismi abil majandust turgutada.

Rasmus Lahtvee selgitas saates “R2 Päev”, et Euroopa Parlamendi valimistel osaleb ta seepärast, et on alati olnud pigem tegutseja kui nurgas kiruja. Tema jaoks on oluline, et inimesed saaksid oma igapäevaeluga hakkama ega peaks, käsi pikal, almust paluma. See hõlmab tema jaoks ka keskkonda. “Looduskeskkond ilma inimeseta saab väga hästi hakkama. Aga meie sureme looduskeskkonnata lihtsalt ära,” rääkis ta.

Europarlamendis peab ta oluliseks tegeleda keskkonnakaitse ja julgeolekuga. “Minu jaoks tähendab julgeolek nii Eesti riigi sõjalist kaitset kui ka sisejulgeolekut. Kõik see jõuab taaskord looduskeskkonnani. Inimeste soov oma riiki kaitsta algab sellest, kas inimene on terve, kas tal on katus pea kohal ja kõht täis. Me ei saa eraldiseisvalt vaadata riigi sõjalist kaitset ja looduskeskkonnakaitset, sest kui meil ei ole inimväärset elukeskkonda, mida kaitsta, siis ei ole ka kaitsjaid,” ütles ta.

Järgmise viie aasta jooksul peab Lahtvee Euroopa Parlamendis oluliseks roheleppega edasiminekut. “See ei tähenda pahatihti toimunud rohepesu, vaid sisulisi muudatusi meie energiatootmises,” rääkis ta.

Rohepesu alla liigitab Lahtvee muu hulgas näiteks kliimaseaduse väljatöötamise. “Seal tegeletakse peaasjalikult ühe numbrilise näitajaga: C02 tasemega. Meil on aga vaja säilitada elurikkust, sest meid inimestena ei ole siia maa peale pandud selleks, et maapind tühjaks kaevata. Samamoodi metsaga. Puidutöösturid ütlevad, et tahavad puitu väärindada, aga kui ei ole elurikkust, ei kasva ka väärtuslikku puitu,” lausus ta. Elujõuline on tema sõnul elurikas elukeskkond, mis omakorda toidab majandust näiteks turismisektori näol.

Eestimaa Roheliste valimisprogrammis on mainitud, et nad plaanivad toetada iseseisvat elu alustavaid noori. Lahtvee tõi näite, et kui noor lõpetab gümnaasiumi, on tal sageli väga raske haridust edasi omandada, sest elamiskulud on suured. “Eesti elamupark on niivõrd vananenud ja halvas seisukorras, et maksame täiesti ebamõistlikult palju igakuiselt selleks, et hoida tuba soojana ja lambipirn laes,” rääkis ta.

Lahtvee ütles, et roheliste programmis olev punkt peab silmas ka noorte vaimse tervise toetamist ja seda looduskeskkonda kaitstes.

“Keskkond on väga selgelt seotud meie vaimse ja füüsilise tervisega. Uuringutest on välja tulnud, et haavatavate noorte tervist mõjutab keskkond väga palju. Kui sinu stardipakult elluastumise hetkel on sul juba nii halvad kaardid kätte jagatud, et keskkond on ära lagastatud, siis noortel tekib lootusetuse tunne. Me peame nii riigi kui ka Euroopa Liidu tasandil seda kompenseerima ja leidma võimalused, toetused, vahendid, kuidas noor saaks edukalt ellu astuda,” ütles ta.

Ühe punktina on roheliste programmis mainitud ka raiskamise vähendamist. Siinkohal peab Lahtvee silmas näiteks bürokraatia vähendamist. Samuti leiab ta, et toetuste maksmine ebamõistlikes kohtades tuleb lõpetada. “Kui võtame Eesti näitel elektriautode toetuse, siis kas see aitab tavalist keskmist endaga hakkama saavat inimest. Ei aita, sest elektriauto on niivõrd kallis, et Eesti inimene ei saa seda hüve nautida. Tänane toetus toetab rikkamat inimest, kellel ei ole seda toetust vaja,” sõnas Lahtvee.

28.05.2024, Sandra Saar, ERR

Rasmus Lahtvee: elurikas keskkond toidab majandust