Vastus paberlehes:

Moskva Patriarhaat on lahutamata riigivõimust, Putini propagandamasina keskne osa. See mõjutab, kujundab ning manipuleerib väljas pool Vene Föderatsiooni ja samuti siin Eestis ja Baltikumis Moskva patriarhaadi alluvuses olevaid kogudusi. 

Üks võimalik alternatiivne lahendus kirikute lausärakeelamise asemel võiks olla Vene Õigeusu kirikule samasuguse õigusliku lahenduse loomine nagu see oli kunagi varasemal, Nõukogude Liidu ajal, st oli Vene Õigeusu kirik eksiilis. 

Praegu Moskva patriarhaadile alluvad organisatsioonid juriidilise isikuna sundlõpetada ja luua uued õiguslikud kehandid.

Rasmus Lahtvee täispikk vastus sisaldas veel ka järgmist:

… Selle järgi Moskva patriarhaat toimib Venemaa piires ja on eraldi Vene õigeusu kirik, mis tegutseb mujal maailmas ning ei oma hierarhilisi seoseid Moskvaga, st oleks oma tegevuses autonoomne.

Eeskätt silmas pidades õigeusklike silmis väga kõrge staatusega ja Põhja-Euroopas kultuuriliselt ainulaadset Kuremäe nunnakloostrit, soovitaksime paluda reorganiseerimise läbirääkimisi vahendama mõne Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku kõrge vaimuliku. EAÕK kaasamine aitab ära hoida kahjulikku narratiivi, et Eesti riik represseerib õigeusklikke usu pärast. 

Rasmus Lahtvee
Erakond Eestimaa Rohelised asejuht (kaasjuhi ülesannetes)
Euroopa Parlamendi valimiste kandidaati nr. 112

09.05.2024, Postimees

ERAKONDADE VOX POPULI > Kas ja kuidas peaks Moskva patriarhaadi teemaga edasi liikuma?