Eelmise nädalaga jõudsid lõpuni Roheliste erakonna juhtimise muudatused, mis said alguse peale kevadisi Riigikogu valimisi. Volikogu uueks juhiks valiti Olev-Andres Tinn ja asejuhina astub ametisse Riin Ehin.

Aprilli lõpus valisid Rohelised nii uue juhatuse, kaasjuhid, kelleks said Evelyn Sepp ja Mihkel Kangur kui ka uue volikogu.

Erakonna asejuhtideks valiti kevadel Rasmus Lahtvee ja Johanna-Maria Tõugu.

Erakond on võtnud sihi organisatsiooni igakülgsele tugevdamisele. Meie eesmärk on ehitada Roheliste erakond üles selgetel väärtustel, professionaalse ja südamega kõnetava poliitilise liikumisena, kes teab, mida ja kuidas teha ning oskab inimesi kuulata ja rääkida kaasa keerulistel teemadel nii, et see aitaks teha tarku valikuid. 

Olev-Andres Tinn on üks erakonna asutajatest, täna tegutseb taastuvenergia valdkonnas, Riin Ehin on rahvusvahelise haardega ettevõtja, bio- ja meditsiinitehnoloogia valdkonna ekspert, Teenusmajanduse Koja Nõukogu liige, juhatanud aastaid Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskust ning olnud aktiivne meditsiinivaldkonna startup-ettevõtete asutaja ja nõustaja.