14.mai 2024

Täna, 14. mail tegi Riigikohus määruse, millega lubas kõigil Erakonna Eestimaa Rohelised kandidaatidel osaleda ilma kautsjonit tasumata Euroopa Parlamendi valimistel. Samuti küsib Riigikohus eelotsust Euroopa Kohtult, kuna Riigikohtu hinnangul võib Eesti seadus olla vastuolus Euroopa Liidu õigusega.

Meil on hea meel, et Riigikohus tegi eelotsuse ja nõustus, et Eestis võib olla kehtestatud ebamõistlikud piirangud Euroopa Parlamendi valimistel kandideerijatele.

Rohelised on seisnud oma põhimõtete eest, tagada kõigile Eesti ühiskonna sotsiaalsetele gruppidele võrdne juurdepääs poliitilistele otsustele ning ei aktsepteeri olukorda, et sellest on tehtud kitsa inimeste ringi erahuvi. Seisame iga inimese õiguse eest oma häält kuuldavaks teha!

Rohelised seisavad nendel Euroopa Parlamendi valimistel lisaks demokraatia põhiväärtustele ka regionaalarengu, sotsiaalse võrdsuse ja inimeste parema toimetuleku eest.

Me võtame vastutust, et tõsta inimeste heaolu nii Eestis kui Euroopas. Soovime, et toetusraha jagatakse lisaks Tallinnale ka maale ning väikelinnadesse. Me tahame panna ettevõtluse kasvama ja luua head töökohad kättesaadavaks kõigile.

Tänane Riigikohtu eelotsus näitab selgelt, et rohelised seisavad Eesti inimeste jaoks oluliste väärtuste eest.

Evelyn Sepp
Erakond Eestimaa Rohelised kaasjuht
tel. 5106205
info@rohelised.ee

Advokaadibüroo LINDEBERG partner ja vandeadvokaat Aldo Vassar ning advokaat Merili Laansoo esitasid Erakonna Eestimaa Rohelised esindajatena Riigikohtule kaebuse, milles palusid tunnistada Põhiseadusega vastuolus olevaks Euroopa Parlamendi valimise seaduse ning registreerida Euroopa Parlamendi valimistele kõik Erakonna Eestimaa Rohelised kandidaadid.

Advokaadibüroo LINDEBERG koduleheküljel avaldatud postitus: https://lindeberg.legal/uudised/advokaadiburoo-lindeberg-esindas-edukalt-erakonda-eestimaa-rohelised/

Riigikohtu määrus on kättesaadav: https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=5-24-5/13

Riigikohtu pressiteade on kättesaadav: https://www.riigikohus.ee/et/uudiste-arhiiv/riigikohus-lubab-valimistele-registreerida-kohtusse-poordunud-erakonna-kandidaadid