Erakond Eestimaa Rohelised palub mitte kinnitada üldplaneeringu muutmist, mis näeb ette 300 korteri rajamist Tallinnas praegusele Eesti Näituste messikeskuse alale ning soovib, et ala jääks puhkealaks.

“Kuna tegemist on tervikliku Lasnamäe klindi alaga, kus ka klindipealne taimestik on unikaalne, looduskaitsealuste taimedega, siis hea lahendus oleks antud piirkond jätta Tallinna elanike puhkealaks, parimal juhul muuta looduskaitsealaks,” teatas BNS-ile erakonna Eestimaa Rohelised juhatuse liige Helina Tilk.

Tema sõnul on vaja tellida kogu alale põhjalik loodusväärtuste inventuur.

“Klint ehk paekallas on tarvis võtta loodusväärtusena UNESCO kaitse alla. Sellele juurdepääs on iga tallinlase õigus. Kortermajade ehitus rikub nii loodusväärtused, kui ka klindi vaadeldavuse merelt, samuti võtab ära juurdepääsu jalutajatele. Halb näide on juba rajatud kõrged majad Pirita tee ja klindi vahelisel alal,” märkis Tilk.

Erakond Eestimaa Rohelised palub mitte kinnitada üldplaneeringu muutmist, mis näeb ette 300 korteri rajamist praegusele Eesti Näituste messikeskuse alale. “Kortermajade ehitus ei ole avalik huvi. Samuti tuleks arvestada piirkonna ajaloolis- kultuurilise tähendusega. Maarjamäe Kommunismiohvrite memoriaali ümbrus on vaja säilitada väärikalt ka tulevastele põlvkondadele,” leidis Tilk.

Eestimaa Rohelised ühinevad Merivälja Seltsi, MTÜ Maarjamäe Ühenduse, Mähe Seltsi, Maarjamäe Seltsi, Sütiste Tee Seltsi, Tallinna Looduskoostöö Koja ja Memento Tallinna Ühenduse pöördumisega.

21.03.2023, BNS