Erakond Rohelised alustasid kohtuteed, et Euroopa Parlamendi valimistel osalemiseks vajalikku kautsjonisummat väiksemaks saada, ning riigikohus asuski kontrollima, ega ometi ei ole teemas vastuolu põhiseadusega.

Vaidlus sai alguse, kui Rohelised esitasid Euroopa Parlamendi valimisteks kokku üheksa kandidaati, kellest vaid Evelyn Sepa ja Rasmus Lahtvee eest oli riigi sätestatud kautsjonisumma tasutud. Vabariigi valimiskomisjon registreeriski Roheliste nimekirjast vaid Sepa ja Lahtvee kandidatuuri, mille peale esitas Erakond Rohelised riigi valimiskomisjoni kaudu kaebuse riigikohtule.

Rohelised leiavad, et praegu kehtestatud kautsjonisumma 4100 eurot ühe kandidaadi eest on sedavõrd suur, et välistab nende ühiskonnagruppide kandideerimise, mille liikmed pole orienteeritud rahalisele kasumile, vaid näiteks keskkonna ja taaskasutatavate lahenduste väärtustamisele, nagu kaebaja puhul. «Kaebaja näol on tegemist toimiva erakonnaga, mis seisab tõsiseltvõetavate poliitiliste ideede eest, kuid sellise suurusega kautsjon tõrjub teda kandideerimast ega ole sobiv vahend valimiste representatiivsuse tagamiseks,» kirjutas Erakond Rohelised oma kaebuses.

Roheliste hinnangul ei ole piirang vajalik, sest kandidaadi kergekäelise esitamise vältimiseks on võimalik leida muid tõhusaid lahendusi, mis piiravad kandideerimisõigust vähem – teatud tingimustel kautsjonist vabastamine või selle asendamine haridusnõuetega, selge kandideerimisprogrammi või toetusallkirjade esitamise kohustusega ja muud sarnased nõuded.

Riigikohus kolleegium otsustaski esmaspäeval uuendada kohtuasjas menetlus Euroopa Parlamendi valimise seaduse paragrahv 29 lõike 5 põhiseadusele vastavuse hindamiseks. Samuti võib olla vaja kontrollida sätte kooskõla Euroopa Liidu õigusega, märkis riigikohus.

Kolleegium kaasab menetlusse menetlusosalistena riigikogu, õiguskantsleri, justiitsministri ja valitsust esindava ministri ning arvamuse andjana riigi valimiskomisjoni, lahendades pärast menetluse uuendamist nii põhiseaduslikkuse küsimuse kui ka Erakond Eestimaa Rohelised kaebuse.

07.05.2024, Postimees
BNS

Rohelised üritavad kohtu abiga valimiskautsjonit väiksemaks saada