Tommi Valgma

“Roheliste esindaja Rasmus Lahtvee hoidis tugevalt erakonna põhiliini seoses keskkonnaprobleemidega ja oli kaasahaarav retooriliselt, …”

Markus Laanoja

“Rasmus Lahtvee püüdis läbivalt oma väiteid ka põhjendada ja näitlikustada, …”

Ellen Roper

“Väärikalt panustas debatti ka Rasmus Lahtvee Eestimaa Rohelistest. Mitme teema puhul jäi ta veidi kinni juba teiste esitatud punktide kordamisse, lisades omalt poolt vähe nüanssi. Kus ta aga eristus, tõi Lahtvee alati väitlusesse loogiliselt põhjendatud ning edasiviivaid argumente, suhestades neid oskuslikult ka juba kõlanutega.”

26.05.2024, Tartu Postimees

ANALÜÜS ⟩ Väitlusseltsi noored andsid Euroopa parlamendi debaile hinnangu