Euroopa Parlamendi valimised 2024

Evelyn Sepp - 111

Minu nimi on Evelyn Sepp. Olen Erakond Eestimaa Rohelised kaasjuht, aednik. Õppinud õigust ja äri, töötanud erinevates ametites-valdkondades ning täiendan end Hiiumaa Ametikoolis maastikuehituse erialal.

Minu eriliseks huviks on keskkond, mis hoiab inimesed terved. Olgu selleks töö-, kooli-, küber-, ettevõtlus- ja majandus-, loodus- ja elukeskkond. Olen elukogenud inimene ja tunnen ära olulise ehk oskan teha vahet vähem olulisel.

Euroopa Parlamendis lähtun peamisest – kõigi inimeste ligipääs puhtale keskkonnale peab olema tagatud ja see peab olema riikide ülesanne nr 1!
See on enim kaitset vajav põhiõigus, millest lähtub kõik muu. Selle eiramine süvendab ebavõrdsust igal tasandil ja on paljus tõrjutuse, vaimse tervise languse ja muude terviserikete, sissetulekute kaotuse tegelik põhjus mitte vastupidi!

Majandus ja maksud ikka tõusevad ja langevad, aga eluks vajalike ressursside hulk väheneb katastroofilise kiirusega, see tähendab ka pöördumatu elukvaliteedi langust ja haiget saavate inimeste ja kriiside kasvu. Ilma puhta õhu, vee ja mullata ei saa inimesed lihtsalt elada.

Ma ei ole nõus jätkama poliitikatega, kus me elame oma järeltulijate arvelt võlgu.
Me ei saa võtta maakera laenuks, see lihtsalt ei käi niimoodi!