Euroopa Parlamendi valimised 2024

Olev-Andres Tinn - 173

Minu nimi on Olev-Andres Tinn, olen Erakond Eestimaa Rohelised volikogu juhataja.

Maksud ei ole majandus!

Mul on kõrgharidusega majanduses ning olen õppinud lisaks õigust ja kultuurikorraldust. Olen ettevõtja ja tegutsen FSC töörühma liikmena ning varasemalt olen töötanud panganduses, Riigikontrollis, advokaadibüroos, Tallinna Linnavalitsuses.

Europarlamendis soovin eelkõige panustada Eesti ja Euroopa majanduse ning teaduse arengu edendamisse, sest Euroopa on kaotamas oma positsiooni nii maailmamajanduses kui ka teadusearengus. Soovin vähendada eurorahade raiskamist. Kliimamuutustega kohanemine saab olema tõsiseks väljakutseks, kuid on möödapääsmatu.

Palun toetust Eestimaa Rohelistele ja meie kaudu Euroopa Rohelistele. Metsik loodus, liigirikkus, mürgivaba toit, mahe ja taastuv põllumajandus, piinamata loomad, päikese-ja tuuleenergeetika, vesinikutehnoloogiad, teaduse areng, inimarmastus – need on minu kui rohelise märksõnad.