Euroopa Parlamendi valimised 2024

Riin Ehin - 174

Minu nimi on Riin Ehin. Olen õppinud arstiteadust ja bioloogiat Tartu Ülikoolis; eluteadusi ja matemaatikat Helsinki Ülikoolis. Mul on kaks magistrikraadi, MSc Ecology, Tartu University, MSc Mathematics and Life Sciences, Helsinki University. Olen õppinud administreerimist ja ärijuhtimist Copenhagen Business School’is. Olen õppinud matemaatikat, ruumilist arendust, saareökoloogiat ka Bergeni Ülikoolis, Fääri Saarte Ülikoolis, õppinud Euroopa Liidu Struktuurifondide kasutamist ja administreerimist Itaalias, Belgias, Poolas, Hollandis.

Peale ülikoolide lõpetamist töötasin Eesti Teaduste Akadeemias, juhtisin Helsinki University Knowledge Service’i tütarfirmasid Baltikumis, lõin Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuse ning juhtisin seda 10 aastat.

Euroopa Parlamendis oleks mul kaks põhiteemat:

1. Euroopa Liidu teaduse ja innovaatilise tööstuse viimine uuele tasemele
Euroopa Liit on piiranud teatud valdkondade teadusuuringud ja teadustulemuste rakendamist. Kuna nendes väga perspektiivikates valdkondades on nii teadus-arendustegevus kui ka tehnoloogiline innovatsioon lubatud teistes arenenud teadusega riikides, siis sellest tulenev innovaatilise tehnoloogia arneg ja keskkonnasäästlik tööstus on jäänud Euroopa Liidus arengule jalgu. Kui me soovime, et Euroopa Liidust alguse saanud keskkonnasäästlikud tehnoloogiad oleksid globaalselt konkurentsivõimelised, peame kohe tegutsema.

2. Kodanike kaasamine keskkonnateaduste ja keskkonnakaitse arendustesse
Väga paljud inimesd Euroopa liidus on mures meie ühise keskkonna pärast ning sooviksid kuidagi kaasa aidata. Euroopa Parlamendis viiskisn sisse kodanike teaduse (cityzen science) programmi, kus keskkonnateemadest huvitatud inimesd saaksid teha loodusvaatlusi, korrastada ümbruskonda, ning registreerida oma tegevus üle-Euroopalises andmebaasis, mis oleks kasutatav kõikidele EU teadlastele ning poliitikutele asjakohaste keskkonnastrateegiate väljakujundamiseks ja rakendamiseks.