Tark Areng,
Roheline Energia

Me loome Eesti, kus inimene toimetab tasakaalus loodusega nii põllul, metsas kui linnaruumis. Eesti, kus meie kõigi kodud on kaitstud, kus hoitakse ja taastatakse loodust. Me väärtustame omakeelset haridust ja teadust ning arvestame kõikide inimeste vajadustega. Energia toodame ise keskkonnahoidlikult. Me taaselustame kohaliku majanduselu ja ettevõtluse, mis võimaldavad elu maal. Nii hoiame oma loodust ja kultuure, nii juuri kui ka latvu.


Tagame ravikindlustuse kõigile sõltumata nende tööhõivest ja olukorrast.

Peatame Eesti metsa väljaveo odava toormaterjalina ja põletamise Euroopa ahjudes!

Tagame kõikidele pensionäridele väärika pensioni ja summaliselt võrdse pensionitõusu!

Meie 12 lubadust

1. Peatame lageraied Eesti metsades ja vähendame iga-aastast raiemahtu 5 miljoni tihumeetrini aastas. Toetame püsimetsandust ja linnurahu.
2. Täielik üleminek taastuvale ja hajutatud energiatootmisele tagab soodsama, puhtama ja katkematu varustatuse elektri ja soojaga.
3. Anname kõigile kodanikele ravikindlustuse sõltumata nende tööhõivest ja sotsiaalmajanduslikust olukorrast.
4. Toetame üleminekut 32-tunnisele (nelja tööpäevaga) töönädalale.
5. Vabastame ettevõtete kulutused töötajate tervisele erisoodustusmaksust.
6. Rakendame teaduspõhise kliimaseaduse ja loome kliimaministri koha.
7. Kaitseme maapiirkondade kultuurimaju, koole ja raamatukogusid sulgemise eest ja taastame varem suletuid.
8. Vähendame tervisliku mahetoidu käibemaksu 5%-ni. Alandame sotsiaalselt vastutustundlike ettevõtete sotsiaalmaksu. Sellega muudame mahetoitu soodsaks ja sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluse tulusamaks.
9. Tagame toiduturvalisuse igaühe toidutootmise, kooli- ja kogukonnaaedade ning keskkonnahariduse abil.
10. Kaasajastame loomakaitseseaduse ning loome järelvalve, et kaitsta loomi väärkohtlemise eest.
11. Aitame puuetega ja lisavajadustega inimesed võrdsetena avalikku ellu.
12. Soodustame paikkondlike keelte, murrete ja kultuuride õpetamist (näiteks Setu ja Võru).

Läbipaistvev ja aus juhtimine

Puhta südametunnistusega Eestis tunnevad inimesed end osana riigist. Kodanikuühiskond on tugev ja aktiivne, seistes enda huvide ja õiguste eest. Enda riiki vastutustundega suhtuva ja kaasatud kodanikkonna arengut soovime võimestada, täiendades parlamentaarsest demokraatiat osalus- ja otsedemokraatiaga. Ka esindusdemokraatia vajab reformi, sest praegune süsteem soosib kartellistumist ja  raha võimu – viime sisse olulised muudatused valimisseaduses.

Vali Rohelised, et luua Hoolivam Eesti!

Eesti loodus on hindamatu vara! 

Eesti looduse hea seisund on meie suurim ja kõige väärtuslikum ressurss, Eesti rahva jätkumise ja tuleviku garantii!

Keskkonnamõjude hinnang tuleb teha sõltumatu hindaja poolt, mille tasub riik. Hetkel tellib sobiva hinnagu huvitatud osapool ise.

Kehtestame puhvertsoonid, kus kaitse all oleva ala kõrvale ei tohi rajada kaevandusi ja muid taolisi radikaalselt erinevaid tsoone.

 

Tutvu ka teiste meie teemadega:

Loomakaitse

Sotsiaalkaitse

Energeetika

Toidujulgeolek